Skoči na glavno vsebino
Select Page

Spoštovani starši!

Z uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11) smo javni zavodi sprejeli načrt integritete. V okviru tega smo kot šola oziroma učitelji dolžni spoštovati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril.

Za učitelje in druge delavce v šolstvu je največje darilo učna uspešnost, zavzetost pri šolskem delu in dobro počutje učencev, zaupanje staršev ter njihova podpora pri našem delu.

Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril podrobno določa omejitve sprejemanja daril, ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril.

Nekaj poudarkov Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril:

Učitelj ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo predmeti, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti. Njihova vrednost ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila.

V nobenem primeru pa učitelji kot uradne osebe ne smejo sprejeti darila, če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine. Takšno darilo so zaposleni dolžni zavrniti.

V izogib nepotrebnim zadregam tako na strani darovalca kot na strani obdarovanca predlagamo, da tako starši kot učenci ob koncu šolskega leta, pa tudi ob drugih priložnostih obdarovanja, upoštevajo omenjeno uredbo.

Dostopnost