Skoči na glavno vsebino
Select Page
Poklicna orientacija

 

Namen poklicne orientacije je mladim pomagati pri izbiri poklica. Poklicna orientacija se osredotoča na odkrivanje in spoznavanje posameznikovih osebnostnih lastnosti in njegovih sposobnosti. Poleg tega posveča pozornost spoznavanju posameznih poklicev, njihovih značilnosti, zahtev, seznanjanju z možnostmi izobraževanja za posamezne poklice, iskanju alternativnih poklicev ter usklajevanju učenčevih želja z realnimi možnostmi.

Dejavnosti:

 • spoznavanje posameznikovih interesov, sposobnosti, delovnih in učnih navad,
 • spoznavanje poklicnih področij, poklicev, šolskega sistema v Republiki Sloveniji in na Madžarskem,
 • informiranje o nadaljnjem izobraževanju ter možnostih zaposlovanja,
 • testiranje z MFBT-testi,
 • izvajanje delavnic in tehniških dnevov,
 • sodelovanje s svetovalci na CIPS-u in na Zavodu za zaposlovanje,
 • roditeljski sestanki za starše,
 • individualno in skupinsko svetovanje učencem,
 • predstavitve posameznih srednjih šol na naši šoli,
 • obisk organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem in ogledi poklicev v živo,
 • seznanjanje z Razpisom za vpis v srednjo šolo in z Razpisom za vpis na univerze ter o možnostih nadaljevanja šolanja,
 • posredovanje informativnega gradiva,
 • posredovanje informacij v zvezi s štipendijami,
 • izvedba vpisa v srednje šole in svetovanje pri morebitnih prenosih prijav …

Povezave:

Pályaválasztási tanácsadás

 

A pályaválasztási tanácsadóban a tanulóknak segítünk a megfelelő szakma ill. foglalkozás kiválasztásában. A tanuló képességeit és személyes jellemvonásainak megismerését helyezi előtérbe, ezen kívül pedig a különböző szakmák megismertetésével foglalkozik, rámutat ezek érdekességeire, követelményeire, valamint az ezzel járó oktatási folyamatokra. A tanulók felismerik saját vágyaikat, betekintést kapnak az alternatív foglalkozások világába és a munkapiaci reális helyzetképbe.

Tevékenységek:

 • megismerni az egyén érdeklődési körét, képességeit, munka- és tanulási szokásait,
 • megismerni a szakmákat, a foglalkozásokat, valamint a szlovén és a magyar iskolarendszert,
 • tájékoztatás a továbbtanulás és a munkavállalás lehetőségeiről,
 • felmérések, MFBT-tesztek,
 • műhelymunka és technikai napok megszervezése, kivitelezése,
 • együttműködés a különböző kinti szakemberekkel (CIPS, Foglalkoztatásügyi Intézet),
 • szülői értekezletek,
 • egyéni és csoportos tanácsadás a tanulóknak,
 • különböző középiskolák bemutatásának megszervezése az iskolánkban,
 • látogatások megszervezése olyan vállalatokhoz, ahol a tanulók személyesen tekinthetik meg a kiválasztott szakmát,
 • a középiskolai és az egyetemi beiretkozási, valamint a továbbtanulási lehetőségek ismertetése,
 • a tájékoztató anyag kézbesítése,
 • az ösztöndíjak elnyerési lehetőségeinek ismertetése,
 • a középiskolai beiratkozások kivitelezése, tanácsadás a jelentkezési lapok esetleges áthelyezésénél …

 

Kapcsolatok:

Dostopnost