Skoči na glavno vsebino
Select Page

SPLETAMO NITI ZNANJA

Življenje v času, ko se dogajajo številne spremembe, postavlja pred posameznika nove zahteve, nove izzive. Na poti do cilja pogosto naletimo na razne ovire, na katere pa reagiramo zelo različno. Nekateri oviro premagajo, drugi jo obidejo, nekateri pa se ustavijo. Samo znanje je za kakovostno in uspešno življenje premalo. Potrebne so še druge sposobnosti in spretnosti. Zelo pomembno je, da znamo svoje znanje uporabiti v vsakdanjih življenjskih okoliščinah. Da bi učenci pridobili čim več teh spretnosti, smo se odločili, da bomo s šolskim letom 2014/2015 na šoli pričeli s projektnim delom.

Znanje pri projektnem delu ni neposredno posredovano, ampak je rezultat učenčeve aktivnosti. Glavni namen projektnega dela je ustvarjanje razmer za aktivno učenje in spodbujanje učencev k odkrivanju in izgrajevanju lastnega znanja. Projektnega dela ne omejujejo vsebinske, organizacijske, časovne in prostorske razmere.

FONJUK A TUDÁS SZÁLAIT

Olyan időket élünk, amikor a változások mindennaposak, és ez gyakran kihívások elé állít mindannyiunkat. Célunk eléréséig számtalan akadályba ütközünk, amelyekre különbözően reagálunk. Egyesek az akadályokat leküzdik, mások megkerülik, míg néhányan megtorpannak előttük. A tudás önmagában nem elegendő a minőséges és sikeres élethez. Szükségesek egyéb készségek és képességek is. Nagyon fontos, hogy tudásunkat a mindennapi élethelyzetekben is tudjuk kamatoztatni. Hogy a tanulók minél több ilyen képességet szerezzenek, elhatároztuk, hogy a 2014/2015-ös tanévben megkezdjük a projektmunkát.

A projektmunka keretében a tananyagot nem közvetlenül adjuk át: a tudás a tanuló munkájának az eredménye. A projekt fő célja megfelelő körülményeket teremteni az aktív tanuláshoz, valamint kutatásra és a tudásuk fejlesztésére buzdítani a tanulókat. A projektmunkát nem korlátozzák tartalmi, szervezési, időbeni, de még helybéli körülmények sem.

Dostopnost