Skoči na glavno vsebino
Select Page
Dnevi dejavnosti:

 
dnevi dejavnosti

Kulturni dnevi

Kulturne dneve bomo izvedli na dva načina: kot celodnevne in kot delne. Velik poudarek bomo dali ustvarjalnosti in kreativnosti učencev (in mentorjev).

CELOSTNI:

 • slovenski kulturni praznik,
 • ogled predstave, opere,
 • madžarski kulturni praznik.

DELNI:

 • lutkovne, gledališke in filmske predstave,
 • srečanja z literarnimi ustvarjalci.

Pomen kulturnih dni in spremljevalnih proslav:

 • spoznati pomen in bistvo vseh državnih kulturnih praznikov;
 • spodbujati k oblikovanju osebne in narodnostne identitete;
 • spoznati kulturne ustanove in organizacije ter društva;
 • spoznati se s sodobnejšo kulturo (film, televizija, multimedija);
 • spodbujati zanimanje za sodobne literarne ustvarjalce in tako tudi k aktivnemu branju neobveznih knjig;
 • vključevanje pri nastanku in izvedbi proslave (vsak s svojo sposobnostjo), učenci razvijajo pripravljenost na nastopanje;
 • pridobivajo samozaupanje in pogum za izražanje misli, želja in domišljije;
 • usposobijo se za kritično presojanje in vrednotenje izdelkov/nastopa;
 • širijo obzorja in si pripravljajo strpen odnos so drugih kultur;
 • in še bi lahko naštevali, saj temu seznamu ni konca.
Tevékenységi napok

tevekenysegi napok

Kultúrnapok

A kultúrnapokat két formában fogjuk kivitelezni: részlegeseket és egész naposakat. Külön hangsúlyt fektetünk a tanulók és mentoraik kreativitására.

EGÉSZ NAPOSAK:

 • slovén kultúrünnep,
 • egy előadás, opera megtekintése,
 • magyar kultúrünnep.

RÉSZLEGES:

 • bábjáték, színházi és filmes előadások,
 • találkozás írókkal, költőkkel.

A kultúrnapok és az ünnepélyek jelentősége:

 • megismerni az országos kultúrünnepek lényegét, jelentőségét;
 • a személyes és a nemzeti hovatartozás kialakítása;
 • megismerni a kultúrális intézményeket, szervezeteket, egyesületeket;
 • megismerni a korszerűbb kultúrát (film, tévé, multimédia);
 • serkenteni a korszerű irodalom iránti érdeklődést, a nem kötelező könyvek olvasását;
 • együttműködni az ünnepélyek megszervezésében (mindenki képességei szerint) – a tanulók fejlesztik szereplési, fellépési képességeiket;
 • pridobivajo samozaupanje in pogum za izražanje misli, želja in domišljije;
 • nő az önbizalmuk, merészebben kifejezik gondolataikat és óhajukat;
 • képesek lesznek az alkotások/a fellépések értékelésére;
 • fejlesztik látókörüket, tolerálják más népek kultúráját;
 • és még sorolhatnán hiszen ez a lista végtelen.
Dostopnost