Skoči na glavno vsebino
Select Page

Nacionalno preverjanje znanja je preverjanje pridobljenega znanja skozi osnovnošolsko izobraževanje. Izpeljan je tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Preverja se znanje, predpisano z učnimi načrti. Opravlja se pisno in pri posameznem predmetu traja največ 90 minut. Ostale podrobnejše informacije najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra www.ric.si.

Po zakonodaji se to preverjanje opravlja ob koncu 6. in 9. razreda.

6. razred:
Od šolskega leta 2013/14 je tudi za učence 6. razreda opravljanje NPZ obvezno. Šestošolci opravljajo NPZ iz matematike, materinščine in tujega jezika.

9. razred:
Tu se preverja znanje iz materinščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto na novo določi minister.

Az országos tudásfelméréssel az általános iskolai oktatás ideje alatt szerzett tudást mérjük föl. A kivitelezés folyamata: az ország minden tanulója ugyanabban az időben, egyforma feltételek biztosítása mellett ugyanazokat a feladatokat oldja meg. A tanterv által előírt tudást mérjük fel. A tudásfelmérés írásban történik, tantárgyanként maximum 90 percig tarthat. Részletes információkat az Országos Vizsgaközpont honlapján találhatnak: www.ric.si.

A törvény szerint/értelmében a 6. és a 9. osztályban folyik a felmérés.

6. osztály:
A 6. osztályosok és a szüleik önként döntenek arról, hogy írnak-e tudásfelmérőt. Ebben az osztályban matematikából, anyanyelvből és idegen nyelvből mérjük fel a tudást.

9. osztály:
Itt kötelező a tudásfelmérés – anyanyelvből, matematikából és egy harmadik tantárgyból, amelyet minden évben az oktatási miniszter határoz meg.

Dostopnost