Skoči na glavno vsebino
Select Page

Energija – Promet

 

28. novembra 2014 smo izvedli medpredmetno povezovanje z naslovom ENERGIJA-PROMET. Vključeni so bili učenci od 1. do 4. razreda. Zajeti so bili naslednji predmeti: SPO, MAT, NIT in SLJ/MAJ.

Pri SPO in NIT so glavne vsebine bile povezane s prometno potjo v okolici šole, prometnim znaki, z upoštevanjem prometno varnostnih predpisov, spoznavanjem različnih prometnih sredstev. Pri učencih smo tudi ozaveščali pomen skrbi za okolje. Pri MAT so učenci zbirali, razvrščali in predstavili podatke.

Dejavnosti učencev: Dejavnosti učiteljev:

– opazovanje prometa/okolja

– štetje prometa

– načrtovanje grafov

– reševanje delovnih lističev

– predstavitev ugotovitev

– priprava učnih pripomočkov

– vodenje in usmerjanje poteka dela

– spremljanje in svetovanje pri izdelavi

– spodbujanje učencev

 

Učenci so pri štetju prometa, kljub slabemu vremenu, bili aktivni in vztrajni. Pri obdelavi in predstavitvi podatkov sta prišla v ospredje medvrstniško sodelovanje in pomoč. Obdelava podatkov jim ni delala težav, saj so na tem področju imeli že kar nekaj predznanja. Tudi pri poročanju so bili sproščeni in samostojni. Vse to je dokaz, da to počnemo in da se pri učencih vidi napredek.

Energia – Forgalom

 

2014. november 28-án tantárgyközti kapcsolatot végeztünk »ENERGIA-FORGALOM« cím alatt. E tevékenységbe az 1.-4. osztályos tanulók vettek részt. A következő tantárgyak voltak bevonva: Környezetismeret, Matematika, Természettudomány és technika valamint Magyar/ Szlovén nyelv.

Környezetismeretnél és Természettudomány és technikánál a fő tartalmak az iskola környékében vezető forgalmi utakhoz, forgalmi jelekhez, a közlekedési szabályok betartásához, különböző járművek felismeréséhez kapcsolódtak. A tanulókban tudatosítottuk a környezet tisztántartásának jelentőségét. Matematikánál a tanulók adatokat gyűjtöttek, csoportosították és bemutatták őket.

A tanulói tevékenységek A tanári tevékenységek:

– a forgalom/környezet megfigyelése

– forgalom számlálás

– graffok tervezése

– munkalapok megoldása

– a megállapítások bemutatása

– taneszközök előkészítése

– a munka vezetése és irányítása

– követés és tanácsadás

– a tanulók ösztönzése

 

A tanulók a rosz idő elenére is aktívan és kitartóan dolgoztak. Az adatok feldolgozásánál és azok bemutatásánál előnybe került a generációk közötti közreműködés és segítség. Az adatok feldolgozása nem okozott nehézségeket, hiszen e téren a tanulóknak már elég előtudásuk volt. A beszámolásnál is felszabadultak és önállóak voltak. Ez mind annak a bizonyítéka, hogy mindezt már csináljuk és a tanulóknál látható a haladás.

Dostopnost