Skoči na glavno vsebino
Select Page

Spoštovani starši!

Z novembra lani uveljavljeno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril za vse uradne osebe, torej tudi za zaposlene v javnih izobraževalnih ustanovah, ureja ZIntPK. V nadaljevanju zato Komisija za preprečevanje korupcije podaja nekaj ključnih informacij glede omejitev v zvezi s sprejemanjem daril.

Področje daril ureja 30. člen ZIntPK, ki določa, da zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja (kot uradne osebe) lahko sprejmejo priložnostno darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih, kamor štejemo tudi zaključek izobraževanja. Ob  tem vrednost takega darila ne sme presegati 100 evrov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila.

Posebej je izpostavljeno, da zaposleni v nobenem primeru ne smejo sprejeti darila, če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirjidarilni boni in drage kovine. Takšno darilo so zaposleni dolžni zavrniti.

Za učitelje in druge delavce v šolstvu je največje darilo učna uspešnost, dobro počutje učencev, zaupanje staršev ter njihova podpora pri našem delu.

V izogib nepotrebnim zadregam tako na strani darovalca kot na strani obdarovanca predlagamo, da tako starši kot učenci ob koncu šolskega leta, pa tudi ob drugih priložnostih obdarovanja, upoštevate omenjeno uredbo.

Dostopnost