Skoči na glavno vsebino
Select Page
Kaj prinaša 9-letna osnovna šola?
 • razdeljena na 3 vzgojno-izobraževalna obdobja;
 • otroci vstopajo v šolo leto dni prej – s šestimi leti;
 • v prvem triletju v razredu dva strokovna delavca;
 • novi učni načrti;
 • izbirni predmeti – dva po lastni želji učencev;
 • nivojski pouk – pri slovenščini in madžarščini, matematiki in tujem jeziku na treh zahtevnostnih ravneh;
 • ocenjevanja znanja sprva opisno, nato preide delno v opisno, v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi številčno;
 • nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja le ob soglasju staršev, v zadnjem pa obvezno;
 • program 9-letne osnovne šole je naravnan tako, da upošteva individualnost učenca, njegove sposobnosti, interese in pričakovanja – skrb za nadarjene učence in učence z učnimi težavami.
Značilnosti vzgojno-izobraževalnih obdobij
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje:
 • je čas od prvega do tretjega razreda;
 • oprema učilnice prilagojena starosti učencev;
 • v vseh treh razredih prisotna dva strokovna delavca;
 • način pouka po metodi “en človek – en jezik”;
 • opisno ocenjevanje;
 • učenci razredov praviloma ne ponavljajo;
 • do 24 ur pouka na teden.
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje:
 • je obdobje od četrtega do šestega razreda;
 • ocenjevanje je številčno, učitelj z besedami razloži oceno;
 • učenci se začnejo učiti prvega tujega jezika,
 • učenci razredov praviloma ne ponavljajo;
 • do 28 ur pouka na teden;
 • ob koncu obdobja prostovoljno nacionalno preverjanje
 • znanja iz materinščine, matematike in tujega jezika.
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje:
 • je od sedmega do devetega razreda;
 • ocenjevanje je številčno;
 • učenec se vsako leto lahko odloči za dva izbirna predmeta;
 • do 31,5 ur na teden;
 • v devetem razredu obvezno nacionalno preverjanje znanja iz materinščine, matematike in predmeta, ki ga meseca marca določi minister.
Mi a 9 osztályos iskola lényege?
 • a 9 osztályos oktatás 3 oktató-nevelő periódusra oszlik;
 • a gyerekek egy évvel előbb kezdenek – már hatévesen;
 • az első harmadban az osztályban egyidejűleg két tanító van jelen;
 • elfogadták az új tanterveket;
 • választható tantárgyak vannak: kettőt saját tetszésük szerint választanak a tanulók;
 • a szlovén, a magyar nyelv, a matematika és az első idegen nyelv oktatása három követelményi szinten folyik;
 • a tudás értékelése kezdetben szöveges, ezután számjegyes, az utolsó oktató-nevelői harmadban is számjegyekkel folyik az osztályzás;
 • a 2. oktatási-nevelési harmad után az országos felméréshez szükséges a szülő beleegyezése, a 3. harmad után pedig a felmérés kötelező;
 • a 9 osztályos oktatás programja figyelembe veszi a tanuló egyéniségét, tehetségét, érdeklődését és elvárásait – megvalósítja a tehetséges tanulók ösztönzését, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítését.
A nevelési-oktatási periódusok jellegzetességei
Az első nevelési-oktatási periódus:
 • az 1.-től a 3. osztályig tart
 • a tantermek felszerelése a tanulók korának megfelelő
 • mind a három osztályban két-két tanító, nevelő van jelen
 • a tanítás módszere: “egy tanító-egy nyelv”
 • szöveges értékelés
 • a tanulók elvileg nem ismételnek osztályt
 • hetente legfeljebb 24 tanítási óra
 • a periódus végén önkéntes országos felmérés anyanyelvből és matematikából.
A második nevelési-oktatási periódus:
 • a 4.-től a 6. osztályig tart
 • az értékelés átmeneti: a szöveges értékelésből a számjegyes osztályozásig
 • a tanulók kezdik tanulni az első idegen nyelvet
 • a tanulók elvileg nem ismételnek osztályt
 • hetente legfeljebb 28 tanítási óra
 • a második harmad végén önkéntes országos felmérés anyanyelvből, matematikából és idegen nyelvből.
A harmadik nevelési-oktatási periódus:
 • a 7.-től a 9. osztályig tart
 • az osztályozás számjegyekkel történik
 • a tanuló minden évben két tantárgyat önállóan választ
 • hetente legfeljebb 31,5 tanítási óra
 • a 9. osztály végén kötelező országos tudásfelmérő anyanyelvből, matematikából és még egy tantárgyból, amelyet márciusban jelöl ki az oktatási miniszter.
Dostopnost