•  Plesna hiša na DOŠ Prosenjakovci

    Plesna hiša na DOŠ Prosenjakovci

  • Meritve za športno vzgojni karton

    Meritve za športno vzgojni karton

  • Tehniški dan (5. - 7. razred) ter medpredmetna povezava (8. razred)

    Tehniški dan (5. - 7. razred) ter medpredmetna povezava (8. razred)

Plesna hiša na DOŠ Prosenjakovci

Tnchz_Prtosfalvn_02 V petek, 11. 4. 2014, je bila na DOŠ Prosenjakovci izvedena plesna hiša, ki jo je organiziral Zavod za kulturo madžarske narodnosti. Ta dan so učenci naše šole zaplesali čardaš in moldavske plese. Spoznali so tudi ljudska glasbila, ki so jih predstavili glasbeniki glasbene skupine Bojtár Együttes iz Nagykanizse. Plese sta učila učitelj ljudskih plesov iz Veszpréma, Richárd Vastag, in učiteljica plesa folklorne skupine Ugrós, Enikő Balaskó. Nekaj utrinkov si lahko ogledate v galeriji.

Meritve za športno vzgojni karton

Sportno_vzgojni_karton_12V torek, 8. 4. 2014 so učenci 5. in 8. razreda opravljali meritve za športno vzgojni karton. Učenci so razdeljeni v skupine opravljali meritve ter podatke vnašali v ŠVK kartončke. Te meritve se opravljajo vsako leto v mesecu aprilu. Analiza zbranih podatkov omogoča ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti šolske populacije na nacionalni ravni. Kako so potekale meritve si lahko ogledate v galeriji.

Tehniški dan (5. - 7. razred) ter medpredmetna povezava (8. razred)

Tehniski_dan_03V četrtek, 3. 4. 2014, smo obiskali Biotehniško šolo Rakičan, kjer smo si ogledali njihovo kmetijsko mehanizacijo, nato nam je pa ga. Mira na Meteorološki postaji predstavila sistem opazovanja vremena in zbiranja podatkov za temperaturo, zračni tlak, veter, količino padavin in sevanje. Sledila je hoja do Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, kjer smo bili prisotni pri knjižnični uri. Nekaj utrinkov si lahko ogledate v galeriji.

Previous
Naslednja

NOVA OTROŠKA IGRALA


igrala1     igrala2

HVALA VSEM, KI STE DELALI NA PROJEKTU IN NAM OMOGOČILI ZANIMIVO IGRO!


Projekt POSTAVITEV IGRAL ZA OTROKE s kratkim imenom NOVA OTROŠKA IGRALA je projekt, v katerega so vključeni trije projektni partnerji in sicer: Občina Tišina kot vodilni partner ter Občini Šalovci in Hodoš kot partnerja v projektu.

Projekt so leta 2012 prijavili na razpis LAS Goričko, za sofinancerska sredstva v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja Programa razvoja podeželja RS Slovenije, OS 3 – Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva. Na razpisu smo bili uspešni in dobili odobreno sofinanciranje projekta v višini 35.841,15€. Končna vrednost projekta znaša 53.371,47€.

V okviru projekta so postavili 11 identičnih otroških igral in sicer v občini Tišina 8 (v Borejcih, Sodišincih, Murskih Črncih, Gradišču, Tišini, Rankovcih, Gederovcih in v Romskem naselju Vanča vas – Borejci), v občini Šalovci 2 (v Domanjševcih in Šalovcih) in v občini Hodoš 1 igralo (na Hodošu). Igralo je sestavljeno iz dveh osnovnih igral: lesene hiške s podestom in streho, s toboganom, dvema gugalnicama, plezalno lestvijo, plezalno klančino z vrvjo in vrvno lestvijo ter iz samostojno stoječega lesenega konjička z vzmetjo. Vse skupaj so postavili v posameznih vaseh, na pripravljeno podlago iz drobnega proda. Leseno konstrukcijo in prod smo izbrali, da se igralo zlije z domačo in preprosto okolico Prekmurske pokrajine ter nudi otrokom kar najbolj varen, lep in uporaben kotiček za razvijanje njihove domišljije, moči in spretnosti. Igrala je postavilo podjetje ASF fun d.o.o iz Celja, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano na javnem razpisu, podlago pa je pripravilo podjetje Tlakovanje Gomboc d.o.o. iz Murskih Črnec.

Organizirali so tudi spoznavni dan otrok obeh območij v katerem so sodelovali otroci iz OŠ Tišina, Šalovci ter otroci podružničnih OŠ Domanjševci in Hodoš, ki spadajo k Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci. Otroci vseh šol so skupaj preživeli en dan. Zbrali so se na Hodošu, nato so šli skozi Šalovce in si ogledali tudi Tišino. Otroci so se drug drugemu predstavili z bogatim kulturnim programom, predstavljeni sta bili tudi madžarska in romska skupnost, nato se skupaj igrali na novih igralih, hkrati pa so izvedeli in videli posebnosti in lepote posameznih občin.

Občine partnerke so ugotovile, da imajo predvsem otroci premalo možnosti za skupno druženje (igranje), razvijanje svojih moči in spretnosti ter da bi s postavitvijo igral omogočili ne le druženje in povečano športno aktivnost otrok, temveč tudi druženje odraslih in starejših prebivalcev. Projekt s postavitvijo igral in izvedbe spoznavnega dneva prispeva k povezovanju dveh prekmurskih obmejnih območij (avstrijskega in madžarskega), skrajnega ravninskega jugo-zahodnega in gričevnatega severo-vzhodnega dela Prekmurja, povečal je kakovost življenja krajanom na teh dveh območjih in okrepil medsebojno sodelovanje.

Projekt pomembno prispeva k obnovi in razvoju vasi ruralne infrastrukture, saj spodbuja krajane (mlajše in starejše), da se bodo več zadrževali izven svojih bivališč (npr. hiš) in se preko športno rekreativnih dejavnosti otrok družili več - tako s svojimi otroci, kot tudi z ostalimi sovaščani, hkrati pa se je z umestitvijo igral tudi polepšal in obogatil videz naselij, občin in celotne pokrajine.

Obvestilo o spremembi subvencioniranja šolske prehrane

Obvestilo o spremembi subvencioniranja šolske prehrane ter obrazec za prijavo.safe.si
muzikal

Ankete

Kako se vam dopade nova spletna stran?
   Domov