Skoči na glavno vsebino
Select Page

OPIS AKTIVNOSTI:

Aktivnost: Več znam, več veljam.
Dejavnost bo potekala v obliki individualnega dela in dela v manjših skupinah. Učenci bodo s pomočjo posebnih metod in oblik dela usvajali ustrezne strategije učenja, hkrati pa bodo utrjevali, poglabljali in nadgrajevali pridobljena znanja. Pomoč je namenjena učencem, ki težje usvajajo učno snov, imajo težave pri samostojnem učenju, potrebujejo spodbude pri učenju, pomoč pri nalogah, dodatno razlago.

Aktivnost: Gledališče otroke išče.
Pri navedeni dejavnosti bodo učenci preko spoznavanja slovenskih in svetovnih pravljic, dramatizacije le-teh in s prevzemanjem različnih vlog, na igriv način izražali svojo domišljijo. Udeleženci bodo spoznali različne elemente, ki sestavljajo gledališko predstavo in sami pripravili gledališke materiale (scena, rekviziti, kostumi) za nastop. Svoj igralski talent bodo pokazali na pravem gledališkem odru. Obenem bodo v okviru omenjene dejavnosti ustvarili in uprizorili svojo gledališko ali lutkovno igro. Igro, za katero bodo sami napisali scenarij.

Aktivnost: Zmorem sam.
Dejavnost bo potekala skozi aktivnosti, ki spodbujajo razvoj vseživljenjskega učenja in socializacijo. Dejavnost se bo izvajala na domu učencev. Izvajali bomo različne vrste delavnic kot so na primer gospodinjska (priprava dnevnih obrokov, uporaba orodij, šivanje), kreativna, likovna, tehnična. Učenci se bodo naučili uporabljati različne tehnike in materiale, vključevali se bodo v opravljanje hišnih opravil. Govora bo o osebni higieni, učnih in delovnih navadah.

Aktivnost: Abrakadabra – čarobna matematika.
Učenci bodo s pomočjo matematičnih (didaktičnih) iger usvajali barve, oblike, količinske predstave, velikostne odnose, spoznavali bodo števila in številske znake, princip računskih operacij itd. Obenem bodo razvijali govor, bogatili svoje besedišče, širili splošno razgledanost in urili motorične spretnosti. Učence se bo motiviralo na zabaven, drugačen način, in sicer tudi preko računalniških (didaktičnih) iger kot so: sestavljanke, spomin, matematične križanke… Učencem bomo ponudili možnost, da preko didaktičnih iger osvojijo določeno zmožnost.

Aktivnost: Zemlja – naš planet.
Skozi to dejavnost bodo učenci spoznavali lepote in bogastvo narave ter vpliv človeka na naravo. Izvedli bomo čistilne akcije, krajše opazovalne sprehode. Učenci bodo skrbeli za šolski vrt, za ptice pozimi (izdelava ptičje krmilnice), razvrščali bodo odpadke, izdelovali iz odpadnega materiala, sodelovali v kvizu, seznanili se bodo z naravnimi nesrečami…

Aktivnost: V plavalni šoli.
Dejavnost bo potekala v manjši skupini. Učenci se bodo učili plavati po posebni metodi Halliwick, ki omogoča delo ena na ena, predvsem pa posamezniku nudi mnogo užitka in zadovoljstva v vodi. V ospredju bo prilagajanje učencev na vodo, vaje dihanja v vodi in predvsem različne igre v vodi. Dejavnost se bo izvajala med prvomajskimi počitnicami.

Aktivnost: Spoznajmo svet okoli sebe.
Pri aktivnosti Spoznajmo svet okoli sebe bodo udeleženci odkrivali svet. Spoznavali bodo življenje ljudi, ljudstev, njihove običaje in navade, pa tudi znamenitosti krajev, držav po svetu. Spremenili se bodo v Kitajce, Indijance Aborigine, Afričane, Angleže, gusarje, čarovnike. Izdelali si bodo njihova značilna pokrivala, zastavice, spoznali njihovo tradicionalno hrano in pijačo, njihovo glasbo in glasbila, se pogovarjali v njihovem jeziku, zaplesali različne plese ter izdelovali spominke. Del aktivnosti bomo namenili tudi spodbujanju zanimanja do knjig. Dejavnost se bo izvajala med poletnimi počitnicami.

Aktivnost: Lončarski mojstri.
Dejavnost bo potekala kot počitniška dejavnost (poletne počitnice). Udeleženci bodo spoznali vse lastnosti gline, kako se z glino ustvarja, materiale in orodja za delo. Gnetli in oblikovali bodo glino, se seznanili z delom na lončarskem vretenu ter žgali in poslikavali glinene izdelke. Učence bo obiskal tudi lončar, ki jim bo predstavil lončarsko obrt.

Aktivnost: Pozdravljeni v našem kraju.
Omenjena počitniška dejavnost (poletne počitnice) bo potekala v obliki tabora. Dejavnost bo namenjena učencem, ki želijo bolje spoznati okolje, v katerem živijo. Učenci bodo skupaj preživeli nekaj dni. Ogledali si bodo znamenitosti svojega kraja, jih fotografirali in oblikovali reklamni prospekt o svojem kraju. Vsak si bo izbral tudi svojo najljubšo znamenitost, ki jo bo predstavil v obliki znamke. Ob tem pa bodo spoznavali še izdelke lokalnih obrti. Večere si bomo obogatili s kulturnimi-športnimi dejavnostmi (literarni večer, kino na prostem, večerni pohod z lanternami, plesni večer).

A TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA: 

Amennyit tudok, annyit érek.
A tevékenység egyéni munka ill. kisebb csoportokban folyik. A tanulók különleges módszerek és tevékenységi formák segítségével megfelelő tanulási stratégiákat sajátítanak el, gyakorolnak, elmélyítik tudásukat. A segítség azon tanulóknak ajánlott, akik nehezebben sajátítják el a tananyagot, akiknek nehézségeik vannak a tananyag elsajátításánál, akiknek buzdításra, még több magyarázatra és segítségre van szükségük.

A színház keresi a gyerekeket.
Itt a gyerekek szlovén és más nemzetek meséivel ismerkednek, szerepjátékokat játszanak, játszással is fejlesztik fantáziájukat. A résztvevők különböző drámai elemeket ismernek meg, maguk készítenek színházi kellékeket: díszletet, kosztümöt, egyéb kellékeket. Tehetségüket igazi színpadon fogják bemutatni: saját színdarab vagy bábjáték formájában, amihez maguk írják a forgatókönyvet.

Egyedül is menni fog.
Ezek a tevékenységek az élethosszig tartó tanulást és a szocializációt szolgálják. Ez a tevékenység a tanuló otthonában folyik, pl. háztartási munkák (főzés, különböző szerszámok használata, varrás), valamint kreatív, technikai, képzőművészeti tevékenységek. A tanulók megtanulják használni a különböző anyagokat és alkalmazni a technológiákat, bekapcsolódnak a háztartási teendőkbe. Szó lesz a tisztálkodásról, a tanulási- és munka szokásokról.

Abrakadabra – varázslatos matematika.
A tanulók matematikai (didaktikai) játékok keretében elsajátítják a színeket, a formákat, a mennyiséget, a nagysági viszonyokat, megismerik a számokat és a számjegyeket, a számolási műveletek elvét, stb. Egyúttal fejlesztik beszédkészségüket, gyarapítják szókészletüket, bővítik általános ismereteiket és fejlesztik a kézügyességüket. A tanulókat szórakozva, más módon motiváljuk, többek között számítógépes didaktikai játékokkal: puzzle, memória, matematikai keresztrejtvény… A tanulóknak biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy didaktikai játékok segítségével sajátítsanak el bizonyos képességeket.

A Föld – a mi bolygónk.
Ezen tevékenység által a tanulók megismerkedhetnek a természet szépségével, gazdagságával, és azzal is, hogy az ember milyen hatással van a Földre. Rövid megfigyelő sétákat tesznek, tisztítóakciókat folytatnak. Gondoskodnak az iskolakertről, télen a madarakról (madáretető készítése), hulladékot szelektálnak, hulladékanyagból alkotnak, vetélkednek, természeti katsztrófákkal ismerkednek…

Úszásoktatás
A tevékenység kisebb csoportokban folyik, Halliwick módszer szerint tanulnak úszni, ez egyéni tanulást jelent, ami egy örömteli módszer. Előtérbe a tanulók vízhez szoktatását helyeztük, valamint a vízben történő légzőgyakorlatokat és a vízi játékokat. A tevékenységre a májusi szünetben kerül sor.

Ismerd meg körülötted a világot.
Itt a tanulók az őket körülvevő világgal ismerkednek: nemzetekkel, népcsoportokkal, szokásaikkal, az országok és tájegységek nevezetességeivel. Indiánokká, aboriginálokká, angolokká, kalózokká, varázslókká változnak. Elkészítik ezek ruházatát, zászlóikat, megismerik hagyományos ételeiket és italaikat, zenéjüket és hangszereiket, nyelvüket, táncaikat. Ajándéktárgyakat is készítenek. Időnk egy részét a könyvek meszerettetésére fordítjuk. Ez a tevékenység a nyári szünetben lesz.

Fazekasmesterek.
A nyári szünetben valósítjuk meg. A résztvevők megismerik az agyag minden jellegzetességét, és azt is, hogy az agyagból mit készíthetünk, valamint a fazekassághoz szükséges eszközöket és szerszámokat. Gyúrják és formálják az agyagot, megismerik a fazekaskoronggal való munkát, kiégetik és befestik az agyag tárgyakat, edényeket. A tanulókat egy fazekasmester fogja meglátogatni, ő mutatja be a fazekasságot, mint iparművészeti ágat.

Üdvözöljük nálunk.
Ez a tevékenység nyáron, egy tábor keretében folyik. Ez a néhány napos tábor azon tanulóknak ajánlatos, akik jobban meg szeretnék ismerni azt a környéket, ahol élnek. Megnézik a környék jellegzetességeit, lefényképezik, és prospektust készítenek. Mindegyik tanuló kiválasztja a számára legkedvesebb nevezetességet, amelyet bélyeg formájában mutat be. Megismerkednek a helybeli iparművészek alkotásaival is. Az estéket kultúr- és sporttevékenységekkel gazdagítjuk (irodalmi est, szabadtéri mozi, esti gyalogtúra mécsesekkel, táncest).

Dostopnost