Select Page

Sporočilo petnajstega marca

Na DOŠ Prosenjakovci smo tudi letos obeležili madžarski narodni praznik, 15. marec. Letos je bila slovesnost izvedena na drugačen način, saj smo pripravili kratek filmček, v katerem učenci šole obujajo dogodke revolucije in narodnoosvobodilnega boja leta 1848/1849 na Madžarskem. Na spodnji povezavi je dostopen kratki film naših učencev: 

HVALA VSEM ZA SODELOVANJE!

Martina Zakocs, profesorica madžarščine

MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA

21. februarja praznujemo mednarodni dan maternega jezika z namenom spodbujanja spoštovanja lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po vsem svetu oziroma ohranjanja večjezičnosti ter jezikovne in kulturne raznolikosti.

Slovenija ima tri uradne jezike: slovenščino in na dvojezičnih področjih madžarščino oz. italijanščino. Spoštujmo svoj materni jezik in materni jezik drugih.

Znani avstrijski filozof Ludwig Wittgenstein je zapisal: »Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« Naj nas opominjajo, da je jezik tisti, ki iz nas naredi človeka, ljubezen do materinščine pa iz nas naredi pripadnike posameznega naroda.

Lavra Černela, profesorica slovenščine

Slovenski kulturni praznik na DOŠ Prosenjakovci

Slovenski kulturni praznik, 8. februarja, predstavlja osrednji praznik slovenske kulture. Čut za to, kako pomembna je kultura za nek narod, iskanje načinov, kako jo ohraniti, naj bi bil prisoten v vseh nas. Tudi na Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci smo v okviru praznovanja dneva kulture organizirali številne aktivnosti, s katerimi so učenci pokazali svoj umetniški potencial in obnovili kulturno znanje.

Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so si na začetku kulturnega dne ogledali baletno predstavo Trnuljčica, preko katere so spoznali balet kot čustven, odrski ples, kjer se skozi zanimivo koreografijo baletniki naučijo z gibom pripovedovati zgodbo. Po kratki refleksiji baletne predstave so se učenci lotili različnih aktivnosti.

V 6. razredu so ustvarjali pod naslovom »Moj kraj«. Učenci so po skupinah izdelovali maketo vasi Prosenjakovci, izdelali predstavitev zgodovine vasi ter poustvarjali različne zgodbe in pesmi.

V 7. razredu so ustvarjali pod naslovom »Uglasbim dan«. Po začetnem razmišljanju o svojem dnevu, kaj vse počnejo skozi ves dan, so učenci skušali vse vtise in občutke vnesti v pesmi. Tako je nastalo kar nekaj zapisov in dva od teh so učenci potem s pomočjo glasbenih instrumentov tudi uglasbili.

8. razred se je lotil raziskovanja slovenske kulture pod naslovom »Spletni kviz Slovenska kultura«. Učenci so najprej brskali med načini izražanja slovenske kulture (glasba in ples, književnost, vizualna umetnost, film in gledališče), obnavljali znanje o arhitekturnih znamenitostih in znanih kulturnikih, nato pa naredili izbor 20 vprašanj in odgovorov, katere so porabili za oblikovanje spletnega kviza s pomočjo računalniškega orodja Kahoot.

Učenci 9. razreda so poustvarjali pod naslovom »V tem svetu bivam …«. Glavno izhodišče ustvarjalnega navdiha je bil Karel Destovnik Kajuh in njegova znana pesem Bosa pojdiva, dekle obsorej. Učenci so pesem temeljito analizirali, nato pa so se podali v ustvarjanje različnih besedilnih vrst, kjer so se ob 100. obletnici rojstva pesnika, prevajalca in narodnega heroja, osredinili predvsem na bivanjsko tematiko, povezano z ljubeznijo do naroda in domovine.

Velikokrat se v kulturnem svetu poraja vprašanje, ali smo dovolj zreli, da pomen Prešerna za razvoj slovenskega naroda in jezika, pomen kulture v svojem bistvu razumemo v celoti. Učenci so s svojim razmišljanjem, z izdelki in nenazadnje tudi z načini, kako so se zadanih nalog lotili, dokazali, da so pri svojih letih zmožni prikazati spoštovanje in pravilno usmerjen odnos do naših kulturnikov in do slovenske kulture.

Lavra Černela, profesorica slovenščine

Umetnost v srcu … 8. februar, slovenski kulturni praznik

Komú narpred veselo

zdravljico, bratje! čmo zapét’!

Bog našo nam deželo,

Bog živi ves slovenski svet,

brate vse,

kar nas je

sinov sloveče matere!

(F. Prešeren: Zdravljica)

Danes Prešeren Slovence nagovarja bolj živo in vznemirljiveje kakor pred sto in več leti. Bil je pesnik, ki je slovenski jezik postavil ob bok največjim svetovnim jezikom. Smo dovolj zreli, da njegov pomen za razvoj slovenskega naroda in jezika razumemo v celoti? Njegovi zapisi so umetniški temelji slovenske književnosti.

Slovenski kulturni praznik, 8. februarja, predstavlja osrednji praznik slovenske kulture. Čut za to, kako pomembna je kultura za nek narod, iskanje načinov, kako jo ohraniti, naj bo prisotno v vseh nas: vzemimo v roke dobro knjigo, oglejmo si zanimiv film, obiščimo muzej, prisluhnimo dobri glasbi …

Naj živi kultura!

Lavra Černela, profesorica slovenščine

VPIS V 1. RAZRED

Spoštovani starši!

četrtek, 10. februarja 2022, ob 16. vas vabimo v šolo v Prosenjakovce na vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2022/2023. Vpisujemo otroke, rojene leta 2016. Ob vpisu je potrebno predložiti identifikacijski dokument otroka.

Vljudno vas prosimo, da tudi v tem primeru upoštevate naslednje ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa:

 • Vpisa se udeležite le, če nimate znakov obolelosti s koronavirusom.
 • Ob vstopu v zgradbo predložite dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
 • Ob vstopu v šolo in ob izstopu iz nje si razkužite roke.
 • V prostorih šole nosite zaščitno masko.
 • Držite predpisano medosebno razdaljo.
 • V jedilnici šole upoštevajte sedežni red.

Predstavitveni video naše šole:

 

S spoštovanjem

Ksenija Vratar Pocak, svetovalna delavka

Jožefa Herman, ravnateljica

Március tizenötödike üzenete

A pártosfalvi KÁI-ban is megemlékeztünk a magyar nemzeti ünnepről, március 15-éről. Idén rendhagyó módon került sor az ünnepi műsorra, hiszen egy kisfilmet készítettünk, amelyben iskolánk tanulói az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit idézik fel. Az alábbi linken tekinthető meg iskolánk tanulóinak kisfilmje:

KÖSZÖNET MINDENKINEK A KÖZREMŰKÖDÉSÉRT!

Zakocs Martina, magyartanár

AZ ANYANYELV NEMZETKÖZI NAPJA

Február 21-én ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napját azzal a céllal, hogy előmozdítsuk saját és mások anyanyelvének tiszteletét szerte a világon, illetve fenntartsuk a többnyelvűséget, valamint a nyelvi és kulturális sokszínűséget.

Szlovéniának három hivatalos nyelve van: a szlovén és a kétnyelvű területeken a magyar, illetve az olasz nyelv. Tiszteljük saját és mások anyanyelvét.

Ludwig Wittgenstein osztrák filozófus ezt írta: »A nyelvem határai a világom határai.« Ezek a szavak emlékeztessene arra, hogy a nyelv az, amely emberré tesz minket, az anyanyelv szeretete által pedig az adott nemzet tagjává válunk.

Lavra Černela, szlovéntanár

A szlovén kultúra napja a pártosfalvi KÁI-ban

A február 8-ai szlovén kultúra napja a szlovén kultúra központi ünnepét jelenti. Mindannyiunkban legyen jelen annak az érzése, mennyire fontos egy nemzet számára a kultúra, a megőrzéséhez szükséges módok keresése. A pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolában is számos tevékenységet szerveztünk a kultúra napjának ünneplése alkalmából, amelyekkel megmutatták a tanulók művészi adottságaikat és felelevenítették kulturális ismereteiket.

A 6., 7., 8. és 9. osztályosok a kulturális nap elején megtekintették a Csipkerózsika című balett előadást, amelynek segítségével megismerték a balettet mint érzelmi, színpadi táncot, ahol a balett-táncosok érdekes koreográfián keresztül megtanulják mozgás segítségével elmesélni a történetet. A balett előadás rövid átbeszélése után a tanulók különböző tevékenységeknek láttak neki. A 6. osztályosok »Az én falum« címmel tevékenykedtek. A tanulók csoportokban dolgoztak és így készítették el Pártosfalva makettjét, a falu történelmének bemutatását, illetve különböző történeteket és verseket alkottak.

A 7. osztályban »Megzenésített nap« címmel dolgoztak. Először átgondolták a saját napjukat, mi minden történik velük egy nap, majd ezeket a benyomásokat és érzéseket próbálták dalba megfogalmazni. Számos feljegyzés keletkezett és ezek közül kettőt hangszerek segítségével meg is zenésítettek.

A 8. osztályban a szlovén kultúra kutatásával foglakoztak »A szlovén kultúra online kvíz« címmel. A tanulók először a szlovén kultúra kifejezésének módjait (zene és tánc, irodalom, vizuális művészet, film és színház) böngészték, felelevenítették ismereteiket az építészeti látnivalókról és a kultúra alakjairól, majd egy 20 kérdés-válaszból álló online kvízt készítettek a Kahoot segítségével.

A 9. osztály tanulói »Ebben a világban élek …« címmel alkottak. Az alkotási ihlet fő kiindulópontja Karel Destovnik Kajuh és az ő ismert verse Bosa pojdiva, dekle obsorej volt. A tanulók alaposan elemezték a verset, majd különböző szövegtípusok alkotásába kezdtek, ahol a költő, műfordító és nemzeti hős születésének 100. évfordulóján elsősorban a nemzet és a haza szeretetével kapcsolatos témára összpontosítottak.

A kultúra világában gyakran felmerül a kérdés, hogy elég érettek vagyunk-e ahhoz, hogy megértsük Prešeren szerepét a szlovén nép és nyelv fejlődése szempontjából, illetve a kultúra fontosságát teljes mértékben ismerjük. A tanulók saját gondolkodásukkal, munkáikkal és nem utolsósorban az adott feladatok megoldásának módszereivel bizonyították, hogy koruknak megfelelően ki tudják mutatni tiszteletüket és megfelelő hozzáállásukat kulturális személyiségeink és a szlovén kultúra iránt.

Lavra Černela, szlovéntanár

Martina Zakocs, magyartanár

A művészet a szívben lakozik … február 8., a szlovén kultúra napja

Barátaim, dalunkat

kinek is szánjuk legelébb?

Ég áldja szép honunkat,

szlovén népünket mindaképp!

Testvérünk,

mind vérünk,

anyánk szívéből egy vélünk

(F. Prešeren: Pohárköszöntő)

Ma Prešeren élénkebben és izgalmasabban szól a szlovénekhez mint száz vagy annál is több évvel ezelőtt. Költő volt, aki a világnyelvek mellé állította a szlovén nyelvet. Eléggé érettek vagyunk ahhoz, hogy megértsük az ő szerepét a szlovén nép és nyelv fejlődése szempontjából? Írásai a szlovén irodalom művészeti alapjait képezik.

A február 8-ai szlovén kultúra napja a szlovén kultúra központi ünnepét jelenti. Mindannyiunkban legyen jelen annak az érzése, mennyire fontos egy nemzet számára a kultúra, a megőrzéséhez szükséges módok keresése: vegyünk a kezünkbe egy jó könyvet, nézzünk meg egy érdekes filmet, keressünk fel egy múzeumot, hallgassunk jó zenét …

Éljen a kultúra!

Černela Lavra, slovén tanárnő

BEIRATÁS AZ 1. OSZTÁLYBA

Tisztelt Szülők!

2022. február 10-én, csütörtökön 16 órakor meghívjuk Önt a gyerekek beiratására az első osztályba a 2022/2023-as tanévre. A beíratást a pártosfalvi iskolában végezheti el. Azokat a gyerekeket írjuk be, akik 2016-ben születtek. Kérjük, hozzák el a gyerek személyi igazolványát vagy útlevelét.

Kérjük Önt, hogy tartsa be az alábbi intézkedéseket a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében:

 • Csak abban az esetben vegyen részt a beiratáson, ha nem észlel magánál koronavírus okozta megbetegedés tüneteket.
 • Az épületbe való belépéskor igazolja a három feltétel egyikének (betegségen átesett, beoltott vagy tesztelt) való megfelelést.
 • Az iskolába lépéskor és távozáskor fertőtlenítse a kezét.
 • Az iskolában viseljen védőmaszkot.
 • Tartsa be a személyek között előírt távolságot.
 • Az iskola ebédlőjében vegye figyelembe az ülésrendet.

Bemutató videó iskolánkról:

 

Tisztelettel:

Vratar Pocak Ksenija, iskolai tanácsadó

Herman Jožefa, igazgatónő

POMEMBNO:/
FONTOS:


Predstavitveni video/ Bemutató videó:

Koledar dogodkov/ Eseménynaptár

varna raba interneta
TOM_logotip

Časopis učencev/
A tanulók újságja:


Šolsko glasilo - ČEBELICA/
Az iskolaújság - MÉHECSKE:

Dostopnost